دانشجویانی که درس پروژه سخت افزار و پروژه فناوری اطلاعات را اخذ می نمایند، باید از محورهای اساسی ارائه شده در "لیست موضوعات پایانامه" یک زیر موضوع را انتخاب نمایند و آن را در "فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه" به استاد خود تحویل دهند. درنهایت بمنظور يكسان سازی نگارش پايان نامه (رساله فارغ التحصيلي)، شیوه نامه ای ارائه ميگردد كه رعايت آن براي دانشجويان الزامي است و در ارزيابي نمره پاياننامه مؤثر ميباشد.

لیست موضوعات سمینار و پایان نامه

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه

شیوه نامه تدوین پایان نامه

منبع : خدمات آموزش علمی کاربردی لوله سازی اهواز |موضوعات و شیوه نامه تدوین پایان نامه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برچسب ها : نامه ,شیوه ,موضوع ,موضوعات ,پایان نامه ,شیوه نامه ,تدوین پایان ,نامه تدوین ,موضوع پایان ,نامه تدوین پایان ,پیشنهاد موضوع پایان